';

دانلود کاتالوگ محصولات

دانلود کاتالوگ محصولات شرکت مقره سازی با فرمت PDF

برای مشاهده کاتالوگ باید نرم افزار Acrobat PDF را نصب داشته باشید.
دانلود کاتالوگ ویرایش 2016
 • دقت در طراحی محصول
  و رعایت استانداردها

  همواره دقت می شود محصولی دقیق و بی نقص و مطابق با شرایط آب و هوایی منطقه تولید شود.

 • مدیریت دانش
  و ثبت سوابق و و قایع قبلی

  با هدف مدیریت دانش و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته ، تمامی سوابق مکتوب می گردد.

 • دریافت بازخورد مشتریان
  و ثبت شرایط واقعی محصول با شرایط آزمایشگاهی

  واحد تحقیق و توسعه با دریافت مستمر نظرات مشتریان ، ساختار تولید و توسعه محصول را بهبود می بخشد.

 • تمرکز بر نوآوری
  بر مبنای دنش فنی روز جهان

  واحد تحقیق و توسعه همواره به دنبال توسعه نوآوری بر مبنای فن آوری برای تولید مقره های جدید است .