';

اخذ گواهی های تائیدیه فنی معتبر

نشان اعتماد و اتکا به محصولات تولید مقره سازی ایران

باتوجه به اینکه تجهیزات تولیدی این شرکت در تمامی مراحل تولید ، مورد نظارت آزمایشگاه های تخصصی و حرفه ای قرار می گیرد ، لازم است ضمن رعایت استانداردهای لازم برای تست و آزمایش مقره ها ، تجهیزات آزمایشگاهی این شرکت نیز توسط مراجع رسمی ، مورد بازبینی و تست قرار گیرد. مجموعه این فرآیندها « کالیبراسیون » نامیده شده شده و این شرکت برای حصول اطمینان از صحت نتایج آزمایشات خود ، به صورت دوره ای و منظم ، این فعالیت تطبیق نتیایج آزمایشات ، با آزمایشگاه های مرجع را در دستور کار خویش قرار می دهد. بخشی از این فعالیت ها شامل موارد ذیل می باشد

  • رعایت استانداردهای جهانی و منطقه ای در تولید مقره
  • اخذ گواهی نامه های مدیریت کیفت بر مبنای استاندارد ایزو
  • تست تجهیزات با آزمایشگاه مرجع
  • تطبیق نتایج تست ها با تست های مرجع استاندارد
  • کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی با آزمایشگاه های موردتائید استاندارد
  • رعایت استانداردهای وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران
ویژگی ها
استاندارد؛
زیر بنای کیفیت
تولید ایرانی ؛ استاندارد جهانی

این شرکت محصولات خود را مطابق با استاندارد معتبر و بین المللی IEC تولید نموده و نتایج تست تجهیزات همواره با این استاندارد تطابق دارد.

مدیریت کیفیت ؛ محصول متمایز

این شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت فرآیندهای تولید خود ، نسبت به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای ISO- 2008:9001 و ISO-2004:14001   اقدام نموده است.

تست محصولات در آزمایشگاه های معتبر

محصولات شرکت مقره سازی ایران دارای تائیدیه تایپ تست از آزمایـشگاه های معتبر بین المللی از جمله CESI ایتالیا، IEN لهستان و KEMA هلند است که این نشان از محصول قابل اتکا برای استفاده در شبکه برق می باشد.

گواهی نامه های اخذ شده این شرکت

نشان از اعتبار و کیفیت محصولات تولیدی شرکت مقره سازی ایران

team image
standard certificate
Iran Association for Standard Holders
Holding Certificate No.: 8629487906 for ceramic disk insulator
team image
اخذ پروانه استاندارد
برای تولید مقره های بشقابی
اخذ پروانه و علامت استاندارد ایران به شماره 8629487906 برای تولید مقره های سرامیکی بشقابی در انواع مختل از انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
team image
گواهی عضویت به عنوان
همکار آزمون و کالیبراسیون
گواهی عضو اصلی همکار آزمون و کالیبراسیون صادره از سوی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون
team image
گواهی عضویت حقوقی
در انجمن سرامیک ایران
گواهی عضویت شرکت مقره سازی به عنوان عضویت حقوقی در انجمن سرامیک ایران
team image
تائید استاندارد تولید
برای مقره سوزنی سرامیکی طبق استاندارد وزارت نیرو
صدور پروانه تائید استاندارد برای مقره سوزنی شرکت مقره سازی مطابق با استاندارد IEC60383 پس از انجام آزمایشات دقیق بر روی مقره های تولیدی توسط پژوهشگاه نیرو صادره از سوی شرکت توانیر
team image
پروانه کاربرد
علامت اجباری استاندارد
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای شرکت مقره سازی ایران با برند مانه برای انواع مقره یکپارچه و بشقابی در گونه های مختلف
team image
لوح سپاس
واحد تولیدی نمونه استان مرکزی
لوح سپاس به عنوان واحد تولیدی نمونه در استان مرکزی صادره از سوی اداره کل استندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی
team image
گواهی نظام مدیریت کیفیت
بر مبنای استاندارد ایزو 9001
گواهی استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2008 در شرکت مقره سازی صارده از سوی شرکت SGS سوئیس
team image
گواهی استاندارد مدیریت زیست محیطی
ISO14001:2004
گواهی استقرار نظام مدیریت کیفیت زیست محیطی بر مبنای استاندارد ISO14001:2004 در شرکت مقره سازی صارده از سوی شرکت SGS سوئیس
سفارش مقره

به سادگی سفارش خود را ثبت کنید