';
image holder

.:: فعالیت های واحد مهندسی ، تحقیق و توسعه .::

باتوجه به حساسیت و نقش بسزایی که محصولات تولیدی این شرکت در پایداری شبکه برق کشور دارد ، محصولات تولیدی شرکت مقره سازی با نظرات مستقیم واحد مهندسی تولید می گردد.

این واحد ، مجموعه ای از فعالیت های به هم پیوسته را انجام می دهند تا همواره اطمینان حاصل نمایند که محصولات منطبق بر استانداردهای بین المللی تولید شده و  گزارش نقایص احتمالی بر اساس فرآیندی منجر به بهبود مستمر محصولات تولیدی می گردد. بخشی از این فعالیت ها شامل موارد ذیل است:

R&d
تحقیق برای نوآوری در محصولات

واحد تحقیق و توسعه این شرکت همواره از طریق بررسی نیازها و فن آوری های کارآمد و پیشرفته به دنبال نوآوری در بهبود محصولات مطابق با نیاز شبکه های برق می باشد.

دریافت بازخورد مشتریان
و اصلاح معایب احتمالی در تولیدات آتی

در صورتی که محصولات تولیدی ، بنا به دلایل فنی و پیچیدگی های شبکه توزیع و انتقال ، دارای نواقصی باشد ، واحد تحقیق و توسعه این موارد را شناسایی و اصلاح می کند.

طراحی محصول در واحد مهندسی
مطابق باخواسته و مستندات فنی مشتری

در صورتی که مشتری حسب نیاز خود ، مقره هایی به غیر از مقره های تولید شده قبلی نیاز داشته باشد ، نیاز مشتری در بخش مهندسی تبدیل به نقشه های تولید می گردد.

تحقیق و توسعه برای زندگی بهتر… برای دنیایی بهتر
ما همواره به دنبال یافتن راهکاری برای حفظ محیط زیست و کاهش ضایعات صنعتی هستیم.

شرح وظایف

واحد تحقیق و توسعه
شرکت مقره سازی ایران

تحقیق و توسعه به عنوان اساسی ترین بخش هر واحد صنعتی، نقش مهم و حیاتی در فرایند تولید را بر عهده دارد. در شرکت مقره سازی ایران فعاليتهاي تحقيق و توسعه نه تنها هزينه محسوب نمي شود، بلكه نوعي سرمايه گذاري اساسي تلقي مي گردد . زیرا مقره های تولیدی این شرکت در خطوط انتقال و توزیع برق نصب می شود و بخش عمده ای از پایداری شبکه به پایداری تجهیزات مقره ارتباط دارد به نحوی که براساس آمار موجود ، تحقیق و توسعه برای تولید مقره بهتر منجر به کاهش چشمگیر تلفات شبکه و خسارات ناشی از آسیب مقره می گردد. .درشرکت مقره سازی ، سيستم R&D در قلب فعاليتهاي علمي مجموعه جا دارد به طوريكه تحقیق و توسعه در تمامی فرایندهای فنی نظارت داشته و همواره کنتل و نظارت خود را بر مواد، محصولات فرآيندها و سيستم هاي جديد و پيشرفته معطوف داشته و نتيجه فعاليتهاي R&Dدر تولید محصولات بهتر و با آسیب کمتر کاملا مشهود است.

عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام منــــد مجموعه ای از زیرسیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند.زیرسیستم­های بازنگری استراتژی؛ طرح ریزی پروژه؛ اجرای پــروژه؛ و بهره برداری از نتایج پروژه زیرسیستم­های صفی تلقی شده و زیرسیستم مدیریت تحقیق و توسعه به عنوان ستاد تحقیق و توسعه وظیفه پشتیبانی و رهبری و نظارت بر عملکرد سایر زیرسیستم ها را برعهده دارد.

اطلاعات بیشتر

بهترین در جزئیات

شرح وظايف
واحد تحقيق و توسعه :
فعالیت در حول محورهای :

– جمع آوري طرحهاي تحقيقاتي در سطح شرکت , بررسي  و کسب مجوز براي اجرا
–  پيش بيني وتعيين بودجه موردنيازاجراي طرحهاي تحقيقاتي
–  تهيه و تنظيم برنامه زماني اجراي طرحهاي تحقيقاتي
–  نظارت برکليه مراحل تحقيقاتي وتوسعه ايي تا حصول نتيجه نهايي
–  ايجاد ارتباط بامراکز تحقيقاتي از جمله پژوهشگاه نیرو وافراد علمي به منظور انتخاب بهترين آنان جهت اجراي پروژه هاي  تحقيقاتي
–  رفع مسائل و معضلات زيست محيطي با انجام پژوهشهاي لازم
– هماهنگي و پيگيري انجام پژوهشهاي فرايندي بمنظور افزايش توان فن آوری و تولید مقره با آسیب و شکست کمتر
– كمك به تامين مداوم محصولات اوليه و استفاده مناسب از منابع موجود شرکت  براي توسعه پايدار
– فرآيند توسعه انواع محصولات قابل توليد در شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک

 • دقت در طراحی محصول
  و رعایت استانداردها

  همواره دقت می شود محصولی دقیق و بی نقص و مطابق با شرایط آب و هوایی منطقه تولید شود.

 • مدیریت دانش
  و ثبت سوابق و و قایع قبلی

  با هدف مدیریت دانش و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته ، تمامی سوابق مکتوب می گردد.

 • دریافت بازخورد مشتریان
  و ثبت شرایط واقعی محصول با شرایط آزمایشگاهی

  واحد تحقیق و توسعه با دریافت مستمر نظرات مشتریان ، ساختار تولید و توسعه محصول را بهبود می بخشد.

 • تمرکز بر نوآوری
  بر مبنای دنش فنی روز جهان

  واحد تحقیق و توسعه همواره به دنبال توسعه نوآوری بر مبنای فن آوری برای تولید مقره های جدید است .

تحقیق و توسعه
فرآیندی مستمر و بی وقفه

برای تولید محصول بهتر و بهبود کیفیت مستمر محصولات تولیدی این شرکت است .

دست آوردهای واحد تحقیق و توسعه

مقره آب گریز

امروزه یکی از پيشــرفتهایی که با اســتفاده از فناوری نانو صورت گرفته اســت، ســاخت پوشــشهایی با ضخامت نانومتری اســت كه علاوه بر ايجاد خاصيت آبگریزی ، چسبندگي مناسبي با سطح نیز به وجود آورند. استفاده از اين نوع پوشش بر روی مقره در نواحي مختلف آب وهوايي به خصوص در محيطهايي با آلودگي بالا، ميتواند كمك شــاياني به از بين رفتن پديده تخليــه جزئي كه يكي از مهمترین مشکلات مقره ها در نواحي آلوده و مرطوب اســت، نمايد. در صورت حضور چنين پوششی بر روی سطح، سطوح در مقابل آب ايمن شده و درنتیجه آلودگيهاي ديگر كه در اثر حضور آب تمايل به حضور بر روی ســطح خواهند داشت، از بين ميروند. این یکی از اصلی ترین دست آوردهای تحقیق و توسعه شرکت مقره سازی است.

کاهش ضایعات

باتوجه به اینکه با انجام فرآیندهای تحقیق  توسعه می توان بهترین راهکار برای تولید محصول با کمترین ضایعات را در اختیار گرفته ، این واحد همواره به دنبال کاهش ضایعات در خط تولید با هدف حفظ منابع معدنی کشور و آسیب کمتر به محیط زیست می باشد.

مقره ضد مه

وقتی رطوبت روی سطح آلوده مقره می نشیند، مانند یک هادی جریان عمل می کند. در نتیجه باعث افزایش جریان های خزشی و حرارت ناشی از تلفات می شود این حرارت باعث می شود که لایه نازک رطوبت خشک شده و جرقه الکتریکی رخ دهد .اعث افزایش جریان های خزشی و حرارت ناشی از تلفات می شود این حرارت باعث می شود که لایه نازک رطوبت خشک شده و جرقه الکتری واحد تحقیق وتوسعه این شرکت با توجه به مشکلاتی که از این دست برای مقره ها رخ داده نسبت به به کارگیری فن آوری نانو برای تولید مقره های ضد مه نموده که مورد استقبال صنعت برق کشور واقع شده است.

آزمایشات متنوع

شرکت مقره سازی ایران در آزمایشگاه های پیشرفته خود همواره کیفیت محصولات را تحت کنترل و پایش قرار داده تا از تولید محصولات مبتنی بر استاندارد و تائیدیه صلاحیت فنی اطمینان حاصل گردد.

شرکت مقره سازی ایران
پیشتاز تحقیق و توسعه و نوآوری در حوزه مقره سازی

شرکت مقره سازی ایران در راستان پاسخگویی کامل به نیاز مشتریان خود ، پس از سالها تحقیق و توسعه ، مقره های با پوشش نانو و ضد باران و مه تولید نموده است.