';

اطلاعات تماس کارخانه مقره سازی

راهنمایی مفید : برای یافتن آدرس کارخانه مقره سازی ایران بر روی گزینه مسیر یابی ( Direction) در سمت چپ بالای نقشه گوگل کلیک کرده و با درج آدرس مبداء ، بهترین مسیر دستیابی به کارخانه را بیابید.

  • نشانی کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه – خیابان آزادی –خیابان ششم ،شرکت مقره سازی ایران

  • تلفن:8-42343495-086

  • نمابر:42342910-086

  • کد و شناسه کاربری پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (ites.mporg.ir): iran_insulator / 208374

  • شماره اقتصادی: 8453-1463-4114

  • شناسه ملی: 10861639681

  • پست الکترونیک:sale@iraninsulator.ir